اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۳۳۸۲۲ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۸۹۷۸۱۴۶۶ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۵۱۲۸۹۰۶ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیام شمالی ، روبروی پارک شهر ، کوچه روحی ، پاساژ مرادی

پترو پالایش نوین

تلفن

    • ۳۳۹۳۳۸۲۲ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

    • ۸۹۷۸۱۴۶۶ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

    • ۹۱۲۵۱۲۸۹۰۶ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

  • تهران،
    خیام شمالی ، روبروی پارک شهر ، کوچه روحی ، پاساژ مرادی